Documentos ESAL


Anexo 1. Estatutos Fundapanaca Acta N° 16
Anexo 2. Certificado Camara y Comercio Marzo Fundapanaca
Anexo 3. Informe Junta Directiva 2018
Anexo 4. Acta de Asamblea No 25
Anexo 5. Certificación Revisoría Fiscal
Anexo 6. Certificado Representante Legal Antecedentes
Anexo 7. Formulario 5245
Anexo 8. Estado de Situación Financiera Fundapanaca Comparativa 2018
Anexo 9. Proyecto de beneficio o excedente neto